Home ДЛЯ МЕДСЕСТЕР

ДЛЯ МЕДСЕСТЕР

Print Friendly, PDF & Email

19 04.2018 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03 2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці», що регулює механізм видачі ваучерів

Право на отримання ваучера мають:

  • особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
  • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку’ із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону’ України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
  • особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
  • внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Не мають права на отримання ваучера:

  • особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • особи, які протягом останніх трьох років проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • особи, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

Ваучер видається одноразово. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратний розмір визначеного законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення про видачу ваучера. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Вибір закладу освіти та професії (спеціальності) претендент на отримання ваучеру здійснює самостійно.

Навчання можуть здійснювати заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, підприємства, установи та організації, які мають відповідні ліцензії на освітню діяльності за переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

За більш детальною інформацією звертайтеся до спеціалістів Дніпровського міського центру зайнятості за телефонами: (056) 734 94 55, 734 96 56. 734 96 59

ВИТЯГ З ПЕРЕЛІКУ
професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер        

Найменування професії, спеціальності Код професії, спеціальності*
медична психологія 225
медсестринство 223
фізична терапія, ерготерапія 227
*Код професії згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003 2010. затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

Код спеціальності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

**Для отримання кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»

{Перелік в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1169 від 03.12.2015: із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 782 від 13.05.2017