АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

Print Friendly, PDF & Email

Додаток 1
до Порядку проведення
атестації лікарів
(підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________
2. Рік народження ___________________________________________________________________
3. Освіта ___________________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти, факультет,
___________________________________________________________________________________
рік закінчення)
4. Місце роботи _____________________________________________________________________
5. Займана посада на час атестації ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Кількість балів безперервного професійного розвитку___________________________________
(за період з моменту попередньої атестації)
___________________________________________________________________________________
7. Стаж роботи за спеціальністю _______________________________________________________
Рішення атестаційної комісії
Атестаційна комісія при ______________________________________________________________
(найменування органу охорони здоров’я
___________________________________________________________________________________
або закладу вищої медичної освіти)
вирішила присвоїти (підтвердити) гр. ___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________________________________________________________________________
(звання лікаря-спеціаліста, назва категорії)
за спеціальністю ____________________________________________________________________
(назва спеціальності
___________________________________________________________________________________
відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)
Голова комісії _______________________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Члени комісії: _______________________ ______________________
                                   (підпис)                                       (П.І.Б.)
_______________________                        ______________________
                                   (підпис)                                      (П.І.Б.)
_______________________                        ______________________
                                    (підпис)                                      (П.І.Б.)
«___» __________ 20____ року