Home НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗАРЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ РОБІТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ РОБІТ

Print Friendly, PDF & Email

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження вимог до оформлення дисертації»

 • Вимоги до оформлення дисертації
 • Анотація
 • Рекомендований  перелік стилів оформлення списку наукових публікацій
 • Правила оформлення дисертації

Вимоги ВАК до наукової статті опублікованої у фаховому виданні (Загальні правила цитування та посилання на використані джерела)

 • Нумерація
 • Ілюстрації
 • Таблиці
 • Формули

Вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел

 • Правила посилань та оформлення бібліографічного опису джерел
 • Основні правила оформлення джерела
 • Приклад оформлення

Алгоритм публікації наукових статей в зарубіжних журналах з високим імпакт-фактором

Методичні рекомендації щодо опублікування наукової статті в журналах з імпакт-чинником