Home НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗАОСВІТНЄ ПОРТФОЛІО ЛІКАРЯСЕРТИФІКАТ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА

СЕРТИФІКАТ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА

Print Friendly, PDF & Email

Додаток 3
до Порядку проведення
атестації лікарів
(пункт 7 розділу ІІ)

Місце
для фотографії

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
СЕРТИФІКАТ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА № ________

М.П.
Видано __________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) ______________________ атестувався(лася)
                                                   (дата)
при ________________________________________________________________________
                                     (найменування закладу вищої медичної освіти)
і наказом по _________________________________________________________________
                                     (найменування закладу вищої медичної освіти)
від «___» ___________ 20______ року № _________
йому (їй) присвоєно (підтверджено) звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю
____________________________________________________________________________
                (назва спеціальності згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей)
Дійсний до «____» _____________ 20___ року
Керівник закладу вищої медичної освіти     _________________             ____________________
                                                                                  (підпис)                                    (П.І.Б.)
Голова атестаційної комісії                           _________________             ____________________
                                                                                   (підпис)                                    (П.І.Б.)
М.П