ПОСВІДЧЕННЯ

Print Friendly, PDF & Email

Додаток 4
до Порядку проведення
атестації лікарів
(пункт 14 розділу ІІІ)

Місце
для фотографії

ПОСВІДЧЕННЯ № ______ 

М.П.
Видане ______________________________________________________
                                                            (прізвище,
_____________________________________________________________________________
                                                        ім’я, по батькові)
про те, що _____________________ 20__ року він (вона) проходив(ла)
атестацію в атестаційній комісії при ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                               (назва органу охорони здоров’я)
і наказом __________________________________________________________________
                                                (назва органу охорони здоров’я)
від ____ ________ 20___ року № _________ йому (їй) присвоєно
(підтверджено) кваліфікаційну категорію зі спеціальності ____________________________
_____________________________________________________________________________
            (назва спеціальності відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)
_____________________________________________________________________________
                                                                    (категорія)
Керівник органу охорони здоров’я __________________                        _________________
                                                                     (підпис)                                             (П.І.Б.)
Голова атестаційної комісії            __________________                         _________________
                                                                     (підпис)                                              (П.І.Б.)
М.П.
                     Дійсне до «___» __________ 20____ року
                     Продовжено до «___» ___________ 20____ року
                     наказом _________________________________________
                                               (назва органу охорони здоров’я)
від «___» _____________ 20_____ року № _____
Керівник органу охорони здоров’я __________________                        _________________
(підпис)                                             (П.І.Б.)
Голова атестаційної комісії            __________________                         _________________
(підпис)                                              (П.І.Б.))