НАУКОВІ СТАТТІ

Print Friendly, PDF & Email

ІНТЕНСИВНА ТА ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ

КРОВОВТРАТИ У ХВОРИХ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ХВОРИХ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

КРИТИЧНІ СТАНИ У ДІТЕЙ

АОРТОКОРОНАРНЕ  ШУНТУВАННЯ

ЕНДАРТЕРЕКТОМІЯ

ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА

ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ