НАУКОВІ СТАТТІ

Print Friendly, PDF & Email

OSVITA online  – сучасна освітня платформа Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки  для безперервного професійного розвитку лікарів

ЕНДОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ

МАЛОІНВАЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ